Strategia rozwoju

Energetyka w kogeneracji

Surowce energetyczne

Historia firmy


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sieradz na lata 2014-2020
Promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

Firma Bioelektrociepłownia Sieradz Sp. z o. o. powstała w 2010 r.

Celem spółki jest budowa i eksploatacja bioelektrociepłowni w Sieradzu o mocy elektrycznej 27 MWe i mocy cieplnej 20 MWth w oparciu o surowce energetyczne w postaci biopłynów. Pomysł wykorzystania biopłynów (zaliczanych do źródeł odnawialnych) do produkcji energii i ciepła w kogeneracji to bez wątpienia innowacyjny projekt. Nasz koncept pokazuje, że już dziś przy odważnych decyzjach inwestycyjnych jest możliwy do realizacji.